Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

125,875 kb
Verejná vyhláška - Okresný úrad Čadca - katastrálny odbor -
rozhodnutie - Štefan Čupka
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 03.05.2018

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark