Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfZásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov 101,747 kb 

Tieto zásady  schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 25.09.2015 uznesením č. 105/2015.
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.09.2015.

pdfSadzobníka poplatkov - Príloha č. 2 a č. 3 - Prenájom majetku obce Klokočov 111.62 KB

Schválené dňa 09.03.2023

 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark