Nástroje pre uľahčenie prístupu

85 narodeniny oslavuje -
Zajacová Anna, Hlavice, 493

70 narodeniny oslavuje -
Koišová Elena, Klokočov, 86

60 narodeniny oslavujú -
Gajdošová Anna, Kornica, 225
Michalisko Alexander, Javorová, 605
Halagačka Miroslav, Riečky, 951

kytica2012

50 narodeniny oslavujú -  

Staníková Jozefína, Kornica, 160
Horčičák Štefan, Hlavice, 434
Bielsky Ján, Klin, 569
Šamaj Pavol, Klokočov, 869

40 narodeniny oslavujú -
Juhász Marián, Klokočov, 71
Boťanská Eva, Kornica, 135
Polková Jana, Hlavice, 449
Surovková Daniela, Hlavice, 1003
Broschová Adela, Kornica, 1035

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark