Sample ImageV sobotu 26. apríla 2008 sa v našej obci uskutočnil zvoz železného šrotu a nadrozmerného a nebezpečného odpadu, ktorí ste v dňoch od 21.4.2008 – 26.4.2008 mohli realizovať na vyhradených miestach. Pozrite si fotografie, čo všetko a v akých množstvách sa počas tohto zvozu z našej obce odstránilo a čím sme prispeli ku skrášleniu našej obce

Týmto článkom chceme tiež poďakovať pracovníkom OÚ:
Milanovi Krenželokovi, Metodějovi Čuboňovi, Pavlovi Čuboňovi, Pavlovi Gunčagovi, Martinke Brezinovej – za koordináciu.

Ďakujeme i hasičom, ktorý sa na zbere a zvoze odpadu zúčastnili:
Ján Horčičák, Jozef Stopka, Štefan Valčuha ml., Ján Hruška, Ján Mudrík, Peter Stopka ml., Pavol Stopka ml., Pavol Stopka st., Vladimír Nekoranec, Jozef Holinec, Jiří Szkandera, Stanislav Menšík.

Pracovníci aktivačných prác:
Ján Šamaj, Ján Mojžiščák, Milan Šamaj, Pavol Pantok.

Týmto zvozom sa občania zbavili nepotrebného šrotu, ktorý v domácnostiach nepotrebujú.

Sample Image  
Sample Image 
Sample Image
Pneumatík sa zozbieralo neúrekom
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image
Televízory a rádia 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image
Práčky a chladničky vo dvore bývalej prevádzkárne
Sample Image 
Sample Image
Pneumatiky vo dvore prevádzkárne
Sample Image
Pneumatiky a pračky sústredene vo dvore bývalej prevádzkárne
Sample Image 
Sample Image
Matrace a nepotrebný veľkoobjemový odpad sústredený vo dvore
Sample Image
Zhromaždený šrot pri hasičskej zbrojnici
Sample Image
Takéto množstvo železného šrotu sa vyzbieralo, šrot je sústredený za budovou hasičskej zbrojnice
Sample Image
Železný šrot u hasičskej zbrojnice
Sample Image
Kontajner v Klíne v hasičskej zbrojnici