Medzinárodný deň Zeme – 22. apríl 2014Medzinárodný deň Zeme – 22. apríl 2014, tento deň vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Aj v našej obci sme si pripomenuli tento deň  už 9. apríla 2014 o 9:00 hod., kde sa všetci dobrovoľníci  stretli na námestí pred OÚ a tam ich privítal starosta obce Ľuboš Stríž. Tu si vyzdvihli vrecia, rukavice a následne boli rozdelení do skupín a napokon sa presunuli na zberné miesta: Riečky, Hlavice, Bánske, Vrchpredmier, Rybárie, Kornica a Klokočov - ústredie.
Do zberu sa zapojili pracovníci Obecného úradu, deti ZŠ Klokočov-ústredie. Do zberu sa zapojili pracovníci Obecného úradu, deti ZŠ Klokočov s učiteľmi, p. riaditeľka Ing. Jarmila Krišťáková a jeden dobrovoľník Mgr. Kamil Gregor. Vyčistené bolo okolie miestnych komunikácii a pracovníci obecného úradu pomocou obecnej techniky: Traktor Ávia a Tatra 815 ho odviezli na skládku TKO Semeteš, n.o. – Turzovka.
Všetkým zúčastneným a žiakom ZŠ patrí veľké ďakujem.

Na ukážku Vám prinášame zopár fotografií.
stretnutie všetkých dobrovoľníkov pre Obecným úradom, kde ich privítal starosta obce Ľuboš Stríž
stretnutie všetkých dobrovoľníkov pre Obecným úradom, kde ich privítal starosta obce Ľuboš Stríž
stretnutie všetkých dobrovoľníkov pre Obecným úradom, kde ich privítal starosta obce Ľuboš Stríž
stretnutie všetkých dobrovoľníkov pre Obecným úradom, kde ich privítal starosta obce Ľuboš Stríž
stretnutie všetkých dobrovoľníkov pre Obecným úradom, kde ich privítal starosta obce Ľuboš Stríž
stretnutie všetkých dobrovoľníkov pre Obecným úradom, kde ich privítal starosta obce Ľuboš Stríž
žiaci ZŠ Klokočov
žiaci ZŠ Klokočov
žiaci ZŠ Klokočov
žiaci ZŠ Klokočov
žiaci ZŠ Klokočov
žiaci ZŠ Klokočov
žiaci ZŠ Klokočov pri čistení okolia miestnych komunikácii
žiaci ZŠ Klokočov pri čistení okolia miestnych komunikácii
čistenie priekop a miestnych komunikácii
čistenie priekop a miestnych komunikácii
čistenie priekop a miestnych komunikácii
čistenie priekop a miestnych komunikácii
čistenie priekop a miestnych komunikácii
čistenie priekop a miestnych komunikácii
čistenie priekop a miestnych komunikácii
čistenie priekop a miestnych komunikácii
usilovní žiaci a ostatní dobrovolníci sa naozaj snažia čistiť aj okolie potokov
usilovní žiaci a ostatní dobrovolníci sa naozaj snažia čistiť aj okolie potokov
usilovní žiaci a ostatní dobrovolníci sa naozaj snažia čistiť aj okolie potokov
usilovní žiaci a ostatní dobrovolníci sa naozaj snažia čistiť aj okolie potokov
usilovní žiaci a ostatní dobrovolníci sa naozaj snažia čistiť aj okolie potokov
usilovní žiaci a ostatní dobrovolníci sa naozaj snažia čistiť aj okolie potokov
usilovní žiaci a ostatní dobrovolníci sa naozaj snažia čistiť aj okolie potokov
usilovní žiaci a ostatní dobrovolníci sa naozaj snažia čistiť aj okolie potokov