zvozjar2012mDňa 12. mája 2012 sa v našej obci konal zvoz veľkoobjemového a nebezpečného odpadu (pračiek, chladničiek, televízorov, rádií, nebezpečného odpadu,...).
Nakoľko občania boli dostatočne informovaní prostredníctvom web stránky obce i obecného rozhlasu, mohli sa na zvoz odpadu dôkladne pripraviť. V sobotu ráno sa stretli pred Obecným úradom pracovníci OÚ Klokočov na čele so starostom obce Ľubošom Strížom: Metoděj Čuboň, František Čuboň, Milan Krenželok, Pavol Gunčaga,  Anna Koniarová, PhDr. Katarína Plešivčáková a Miroslava Menšíková. Taktiež  sa do tohto zberu zapojili i ďalší pracovníci OÚ: Anna Kyjanicová, Jozef Grepl, Ľubomír Polka, Jozef Šamaj, Tomáš Horňák, Ján Želiecky, Alena Marcová, Anna Kyjanicová. Pracovníci VPP taktiež pomáhali pri zvoze odpadu a to: Ondrej Hafera a Vladimír Čuboň
Všetkým zúčastneným pracovníkom, ktorí sa zúčastnili v sobotu pri zvoze odpadu  patrí veľké poďakovanie.
Na ukážku Vám zo zvozu prinášame zopár fotografií.