V úvode slávnostného ustanovujúceho zasadnutia pán starosta Ľuboš Stríž privítal všetkých prítomných

predsedkyňa Miestnej volebnej komisie pani Dagmara Dedičová v mene celej volebnej komisie pogratulovala starostovi i zvoleným poslancom k funkciam a popriala im všetko dobré

Starosta skladá sľub

Pán starosta Ľuboš Stríž gratuluje poslancovi Ing. Tiborovi Michálkovi

Pán starosta Ľuboš Stríž gratuluje poslankyni Martine Michálkovej

Pán starosta Ľuboš Stríž gratuluje poslankyni Vlaste Kašikovej

Pán starosta Ľuboš Stríž gratuluje poslankyni Veronike Haferovej

Pán starosta Ľuboš Stríž gratuluje poslankyni Jane Foldinovej

Pán starosta Ľuboš Stríž gratuluje poslancovi Jozefovi Gachovi

Pán starosta Ľuboš Stríž gratuluje poslancovi Františkovi Čečotkovi

Pán starosta Ľuboš Stríž gratuluje poslankyni Jarmile Tabačíkovej

Pán starosta Ľuboš Stríž gratuluje poslancovi Pavlovi Polkovi