Prinášame letecké pohľady počas jesene roku 2007 na takmer všetky osady Klokočova, tak ako ich z lietadla videl fotograf Jaroslav Velička.

Sample Image
Nižné Riečky

Sample Image
Nižné Riečky

Sample Image
Riečky - točňa autobusu  

Sample Image
Osada Vyšné Riečky

Sample Image
Osada Vyšné Riečky - u Marca

Sample Image
Osada Vyšné Riečky - u Marca  

Sample Image
Nižné Riečky

Sample Image
Osada Javorová  

Sample Image
Javorová  

Sample Image
Klokočov - Ústredie

Sample Image
Osada u Ježikov

Sample Image
Osada Chalupisko

Sample Image
Klokočov - Ústredie 

Sample Image
Klokočov - Ústredie

Sample Image
Osada Kornica

Sample Image
Osada Bánske

Sample Image
Osada Bánske 

Sample Image
Osada Klín

Sample Image
Osada Klín  

Sample Image
Osada u Mudríkov

Sample Image
Osada u Mudríkov

Sample Image
Osada u Mudríkov

Sample Image
Osada u Mudríkov 

Sample Image
Osada u Vojtkov 

Sample Image
Osada u Polkov

Sample Image
Osada u Polkov

Sample Image
Osada u Polkov 

Sample Image
Osada u Gaška 

Sample Image
Hlavice - Papikovci

Sample Image
Hlavice - Galus, janeskovia

Sample Image
Hlavice - Galus 

Sample Image
Hlavice - Galus

Sample Image
Hlavice - Galus

Sample Image
Hlavice

Sample Image
Hlavice 

Sample Image
Hlavice - Galus

Sample Image
Hlavice - Papikovci

Sample Image
Hlavice u Gaška 

Sample Image
Hlavice u Gaška 

Sample Image
Hlavice u Gaška  

Sample Image
Hlavice do Polkov

Sample Image
Klín - Mudríkovci

Sample Image
Klín - Mudríkovci  

Sample Image
Klín - Mudríkovci  

Sample Image
Klín 

Sample Image
Bánske


Sample Image
Osada u Škera


Sample Image
Osada u Škera


Sample Image
Kornica

Sample Image
Kornica - Stuchlíkovci

Sample Image
Klokočov - Ústredie  

Sample Image
Klokočov - Ústredie 

Sample Image
Klokočov - Kršľa

Sample Image
Klokočov - Rybárie, stará škola

Sample Image
Rybárie

Sample Image
Rybárie

Sample Image
Rybárie

Sample Image
Rybárie

Sample Image
Rybárie 

Sample Image
Rybárie

Sample Image
Osada Poľany


Sample Image
Osada Poľany