Sample ImageJedným zo základných znakov kultúrnosti každého národa je úcta mladších k šedinám tých staršie narodených. Koncom roka si už tradične pripomíname a organizujeme stretnutie s našimi dôchodcami. Prejavujeme pozornosť tým, ktorí vďaka dlhoročným skúsenostiam aké sa často nedajú vyčitať z nijakých kníh, odovzdávajú ďalej svoje schopnosti spoločnosti. "Mesiac úcty k starším je však iba pripomienkou toho, aby sme sa po celý rok pristavili pri našich starších spoluobčanoch, aby sme si ich povšimli a venovali pozornosť ich životu. Zaslúžia si, aby sme vyjadrili úctu k ich dlhoročnému dielu a ocenili hodnoty, aké priniesli svojim rodinám, spoluobčanom, či kraju. Obec Klokočov v mesiaci november 2006 pripravila kultúrny program a občerstvenie pre našich dôchodcov. Starkých zabávala speváčky Klokočovské ženy pod vedením hudobníka Milana Kapusňaka. Pri ich vystúpení si naši dôchodcovia aj zaspievali. Taktiež sa tešili z bohatého programu, ktorý im pripravili deti zo ZŠ Klokočov, detičky potešili starkých peknými kreslenými obrázkami s venovaním pevného zdravia a všetkého dobrého.
Sample Image 
Sample Image 
 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image