uctakseniorommDňa 18. októbra 2019 sa v Obci Klokočov konalo slávnostné stretnutie s našimi milými seniormi. Toto stretnutie Obec Klokočov každoročne organizuje pri príležitosti mesiaca úcty k starším. V úvode príjemného poobedia všetkých srdečne privítala starostka obce Jana Foldinová, ktorá si za prítomnosti pána farára Jaroslava Vnuka, spoločne so seniormi slávnostne pripila a všetkým popriala veľa zdravia a pohody v ďalších rokoch života.

Nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili heligonkári z CVČ a ZŠ Klokočov, s básňou a piesňou vystúpili detičky z MŠ Klokočov, žiačky zo ZŠ Klokočov vystúpili s tanečným číslom. Krátkym vstupom, seniorov potešila so svojimi piesňami Magdalénka Moravčíková.

Sprevádzať príjemným poobedím prišla našich dôchodcov aj skupina Vrchári. Svojím pestrým repertoárom ľudových piesní potešili všetkých prítomných a vďaka veselým tónom heligóniek a harmoniky sa zaplnil aj tanečný parket.

Stretnutie so seniormi sa nieslo v priateľskej atmosfére, dobrej nálade, priateľských rozhovoroch, ale i spomienok.

Milí naši seniori, želáme Vám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Nech je Vaša jeseň života plná plodov, krásna, pokojná a slnečná a nech sú vaše ďalšie dni prepletené vďačnosťou nás všetkých.

Obecná knižnica Klokočov