Úcta našim senioromKrásne obdobie malebnej jesene  sa spája s mesiacom október, ktorý je určite pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.
Ani obec Klokočov nezabúda na svojich dôchodcov a dňa 19. októbra 2018 sa tradične konalo v telocvični ZŠ Klokočov posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pre seniorov sme si pripravili kyticu piesní plné vďaky a úcty v podobe hudobného programu a občerstvenie. V úvode, všetkých hostí srdečne privítala zástupkyňa starostky Jana Foldinová, ktorá si so seniormi spoločne pripila a popriala im hlavne veľa zdravia. V programe vystúpili heligonkári ZŠ a CVČ Klokočov spoločne s Ing. Martinom Čerňanským.

S ďalšou hovorenou a tanečnou scénkou vystúpili žiaci zo ZŠ Klokočov, krásnu básničku zarecitovala Magdalénka Moravčíkova z MŠ Klokočov. S tradičnými ľudovými piesňami ukončil prvú časť programu folklórny súbor Klokočov. V programe ďalej vystúpila skupina Vrchári. V závere programu si dôchodcovia ľudové piesne veselo zaspievali spoločne s folklórnym súborom Klokočov a rodinou Michaliskovou.
Stretnutie so seniormi sa nieslo v priateľskej atmosfére, dobrej nálade, priateľských rozhovoroch, ale i spomienok............
Čas pravidelne rok k roku pridáva – len krásne spomienky nám necháva. Do ďalších rokov prajeme našim seniorom šťastie, lásku, spokojnosť a pevného zdravia stále dosť.

Obecná knižnica Klokočov