Obecný ples 2018Začiatok roka 2018 patril spoločensko-kultúrnemu podujatiu, a to Obecnému plesu Obce Klokočov, ktorý sa konal v  sobotu 20. januára 2018 sa v priestoroch telocvične ZŠ Klokočov. V úvode, zástupkyňa starostky obce Jana Foldinová, všetkých hostí srdečne privítala, predniesla slávnostný prípitok a všetkým hosťom popriala príjemnú zábavu. Hudobná skupina PULZ so svojím širokým repertoárom piesní od rôznych interprétov sa o výbornú náladu a všetkých tanečníkov starala do skorých ranných hodín. Počas prestávok skupiny PULZ, si mohli hostia zanôtiť krásne ľudové piesne s Ondrejom Michaliskom, ktorý doprevádzal na heligónke.
Pre hostí bola pripravená večera, podávala sa káva so zákuskom, chutné polnočné švédske stoly. O polnoci sa hostia mohli tešiť z cien bohatej tomboly, za ktorú vďačíme štedrým  sponzorom.
Poďakovanie patrí zástupkyni starostky obce a predsedkyni Komisie školstva, kultúry a športu Jane Foldinovej za zorganizovanie plesu; všetkým pracovníkom OÚ, ktorí sa podieľali na prípravách a pomáhali pri organizácii plesu; riaditeľke ZŠ Klokočov Ing. Jarmile Krišťákovej za poskytnutie priestorov; vedúcej ŠJ p. Soviarovej a jej kolektívu za prípravu chutných polnočných švédskych stolov.  

Za pekné a hodnotné ceny ďakujeme sponzorom:
GreMi Klima, s.r.o. Žilina; Obec Klokočov; p. Benko, Podvysoká; Základná škola Klokočov; Ing. Jozef Hanzel; Anna Gulčíková; JD Rozhlasy SK; Pavol Polka, PAPOL, Klokočov; Mgr. Alena Šašláková, LINER,s.r.o. ; AGRA s.r.o., Martin; Elektro Katka, Turzovka; Pohrebníctvo Bytčánková, Turzovka; František Čečotka, TIMEA Olešná; p. Machovčák, Kamerové systémy Staškov; Oľga Šperková, Motel Klokočovan; Renáta Balášová, Kvetinárstvo Klokočov; Jaroslav Koniar, Píla Riečky; Felicita, Klenoty Turzovka; Dagmar Dedičová, Textil Klokočov; Lucia Skorčíková, Kaderníctvo Pandora, Klokočov; Lekáreň PARACELSUS, Turzovka; Jana Foldinová, Krajčírstvo Klokočov; Pavol Stopka, KOVO.S Klokočov; Anna Čečotková, Potraviny Riek; p. Staník, Kvetinárstvo Valery, Turzovka; Miroslav Chrenšč, Fotoslužba Turzovka; ABEL – Computer, s.r.o., Čadca; Ing. Miroslav Sebechlebský, HERAKLES Turzovka; Vladimír Surovka, Klokočov; Del Nicky, Čadca; Mária Šuríková, butik Mária Turzovka; Klub slovenských turistov, Klokočov; Zuzana Škorníková, Klokočov; Papiernictvo CECH, Čadca;  Kaderníctvo NEXT, Čadca;  TEMPO Peter MRAVEC, Turzovka; ARCHA Pohrebná služba, Turzovka; Anna Polková, Potraviny Klokočov; Ján Hruška, veliteľ DHZO; Auto Life, p. Rejda, Turzovka; Kysucká vrchárska heligónka;

Fotogaléria: