Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka v KlokočoveV nedeľu, 3. decembra 2017, Obec Klokočov v spolupráci s Farnosťou Klokočov, ZŠ Klokočov, MŠ Klokočov, CVČ Klokočov organizovala Vianočne trhy spojené s príchodom Mikuláša a rozsvietením vianočného stromčeka na námestí pred OÚ Klokočov.
Od 13:00 hod. začal sprievodný program, v ktorom vystúpili detičky z MŠ Klokočov, žiaci zo ZŠ Klokočov a heligonkári z CVČ Klokočov.
Krásne básničky, pesničky a riekanky od detí z MŠ Klokočov započul aj Mikuláš a keďže vedel, že v Klokočove sú dobré detičky, zavítal medzi ne aj s bohatou mikulášskou nádielkou.

V programe ďalej pokračovali vystúpenia žiakov zo ZŠ Klokočov a talentovaných heligonkárov z CVČ Klokočov. V závere programu sa námestím rozliehali vinše a spevy betlehemcov a hricovia poriadne zatriasli svojimi zvoncami opásanými okolo drieku.
Po programe Mikuláš všetky deti odmenil sladkým balíčkom a rozsvietil vianočný stromček na námestí pred OÚ Klokočov. Vianočný stromček bude pyšne zdobiť námestie Klokočova počas adventu a vianočných sviatkov.  Pre všetkých bola pripravená mikulášska kapustnica, ktorá sa podávala zadarmo, varené víno, punč pre dospelých, ale aj pre deti.  
Ďakujeme zástupkyni starostky obce Jane Foldinovej za zorganizovanie vianočných trhov spojených s príchodom Mikuláša. Za pripravený krásny program ďakujeme riaditeľke MŠ Klokočov Bc. Ingrid Časnochovej, riaditeľke ZŠ Klokočov Ing. Jarmile Krišťákovej, riaditeľovi CVČ Klokočov PaedDr. Ľubomírovi Kadurovi, všetkým pedagogickým zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave kultúrneho programu. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii a príprave vianočných trhov spojených s príchodom Mikuláša.
Vianočné trhy, ručne vyrábané výrobky, koledy, vianočné oplátky, voňavá mikulášska kapustnica, vinše a spevy betlehemcov sú predzvesťou blížiacich sa Vianoc, preto veríme, že pohodová atmosféra nedeľného poobedia navodila všetkým príjemnú predvianočnú atmosféru.

Fotogaléria podujatia: