Stretnutie so seniormiKaždoročne, keď príroda naberá krásu jesene sa stretávame a prejavujeme svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. Ani sme sa nenazdali a od posledného spoločného stretnutia so seniormi uplynul už rok.
Dňa 10. 11.2017 Obec Klokočov organizovalo stretnutie s našimi milými dôchodcami. Pre seniorov bol pripravený kultúrny program, občerstvenie v podobe chlebíčkov a chutných koláčov a zabezpečený bol autobus. V úvode programu seniorov potešilo vystúpenie detičiek z MŠ Klokočov. V programe vystúpili heligonkári z CVČ, ktorým sa svedomito venuje p. Ing. Martin Čerňanský. Detičky z MŠ Klokočov seniorom rozdali malé prekvapenie, ktoré pre nich pripravili žiaci zo ZŠ Klokočov.

V príhovore sa, v mene starostky obce Veroniky Haferovej,  prihovorila Paula  Pápolová a spoločne so zástupkyňou starostky obce Janou Foldinovou si s prítomnými slávnostne pripili a seniorom popriali hlavne veľa zdravia. Program pokračoval ďalším hudobným pásmom, v ktorom vystúpila rodina Michalisková. Krásne ľudové piesne v podaní rodiny Michaliskovej potešili srdcia všetkých prítomných a piesne si veselo zanôtili aj naši milí seniori.
Piatkové poobedie sa nieslo v príjemnej atmosfére priateľských stretnutí – stretnutí starých známych, kamarátov. Je potrebné navzájom sa takto stretávať a prejaviť si úctu, priateľstvo a spolupatričnosť. Pospomínať si na dni mladosti a tešiť sa z dosiahnutého, z každodenných radostí, zo svojich blízkych, z krásneho dňa, z úsmevu, zo všetkých tých maličkostí, ktoré robia svet krajším. Úcta k starším by mala byť dennou samozrejmosťou všade. Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý.
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizácii a priebehu podujatia.

seniorom báseň predniesla Nikolka Hrušková
seniorom báseň predniesla Nikolka Hrušková
vystúpenie detí z MŠ Klokočov
vystúpenie detí z MŠ Klokočov
vystúpenie detí z MŠ Klokočov
vystúpenie detí z MŠ Klokočov
vystúpenie detí z MŠ Klokočov
vystúpenie detí z MŠ Klokočov
heligonkári z CVČ Klokočov
heligonkári z CVČ Klokočov
vystúpenie heligonkárov
vystúpenie heligonkárov
heligonkári z CVČ Klokočov
heligonkári z CVČ Klokočov
detičky z MŠ rozdávali seniorom prekvapenie
detičky z MŠ rozdávali seniorom prekvapenie
detičky z MŠ rozdávali seniorom prekvapenie
detičky z MŠ rozdávali seniorom prekvapenie
detičky z MŠ rozdávali seniorom prekvapenie
detičky z MŠ rozdávali seniorom prekvapenie
detičky z MŠ rozdávali seniorom prekvapenie
detičky z MŠ rozdávali seniorom prekvapenie
detičky z MŠ rozdávali seniorom prekvapenie
detičky z MŠ rozdávali seniorom prekvapenie
detičky z MŠ rozdávali seniorom prekvapenie
detičky z MŠ rozdávali seniorom prekvapenie
detičky z MŠ rozdávali seniorom prekvapenie
detičky z MŠ rozdávali seniorom prekvapenie
detičky z MŠ rozdávali seniorom prekvapenie
detičky z MŠ rozdávali seniorom prekvapenie
Ondrej Michalisko
Ondrej Michalisko
seniori zanôtili pesničky s rod. Michaliskovou
seniori zanôtili pesničky s rod. Michaliskovou
ľudové pesničky v podaní rod. Michaliskovej
ľudové pesničky v podaní rod. Michaliskovej
ľudové pesničky v podaní rod. Michaliskovej
ľudové pesničky v podaní rod. Michaliskovej