Dňa 13. októbra 2017 do Obce Klokočov zavítali vzácni hostia a účastníci Jurinovej jeseneV dňoch 10.–13. októbra 2017 sa konal 13. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriach poézia a próza - Jurinova jeseň 2017.
Do celoslovenskej súťaže sa zapojilo spolu 71 autorov, ktorí zaslali spolu 245 súťažných literárnych prác. Predsedom hodnotiacej odbornej poroty, ktorá posudzovala všetky súťažné práce, bol Teodor Križka so spolupracujúcimi členmi Ján Galik a Katarína Džunková.
Vyhláseniu výsledkov súťaže duchovnej tvorby v kategórii poézia a próza predchádzalo množstvo sprievodných podujatí – rôzne zaujímavé prednášky a besedy. Zaujímavým podujatím bola slávnostná vernisáž výstavy originálov výtvarných artefaktov, spojené s hudobným programom pod vedením Iriny Školníkovej.
Dňa 12. októbra 2017 sa konal slávnostný galavečer a dialógy pod lampou, na ktorom sa konalo slávnostné vyhodnotenie 13. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže Jurinova jeseň 2017. Prezentáciu tvorby víťazov súťaže v kategórii poézia a próza obohatilo vystúpenie speváckeho zboru Schola cantorum Katolíckej univerzity v Ružomberku. Obec Klokočov odovzdala ocenenie za 1. miesto v kategórii próza pánovi Branislavovi Valkovičovi.
Dňa 13. októbra 2017 do Obce Klokočov zavítali vzácni hostia a účastníci Jurinovej jesene, ktorí v rámci spomienkového putovania každoročne prichádzajú do Klokočova, aby si pri pamätnej tabuli Pavla Hrtúsa Jurinu zaspomínali a vzdali poctu významnému exilovému spisovateľovi - rodákovi z Klokočova. Pre hostí bol pripravený krátky program, v ktorom vystúpili talentovaní heligonkári z CVČ Klokočov a ľubozvučné tóny heligóniek očarili všetkých hostí. Básňou Únik,  od Ivety Briestenskej sme si trošku zaspomínali na 11. ročník Jurinovej jesene. Báseň predniesla Klárka Marcová. Následne sa všetkým prihovoril aj vzácny hosť  pán Teodor Križka, ktorý svojim príhovorom vzdal úctu exilovému spisovateľovi, ktorého hrob leží v ďalekej Austrálii. Zároveň pripomenul i zásluhy a aktívnu účasť na minulých ročníkoch Jurinovej jesene - dekana Katolíckej univerzity v Ružomberku, zosnulého Imricha Vaška. Pani Hilda Michalíková zarecitovala báseň na jeho počesť a slávnosť bola ukončená položením vencov.
Teší nás, že aj obec Klokočov môže byť súčasťou Jurinovej Jesene a  spomienkovým podujatím na P.H.Jurinu  prispieť do veľkolepého programu tohto úspešného podujatia. Malebný čas mesiaca október  nám prináša pri sprievodných podujatiach  Jurinovej jesene možnosť zastaviť sa a vnímať krásy duchovna a pokoja, ktoré sú typické pre podujatie Jurinova jeseň.

účastníci Jurinovej jesene
účastníci Jurinovej jesene
heligonkári z CVČ Klokočov
heligonkári z CVČ Klokočov
heligonkári z CVČ Klokočov
heligonkári z CVČ Klokočov
báseň od Ivety Briestenskej predniesla Klárka Marcová
báseň od Ivety Briestenskej predniesla Klárka Marcová
účastníci Jurinovej jesene
účastníci Jurinovej jesene
príhovor p. Teodora Križku
príhovor p. Teodora Križku
báseň od Imricha Vaška predniesla p. Hilda Michalíková
báseň od Imricha Vaška predniesla p. Hilda Michalíková
položenie vencov k pamätnej tabuli P.H.Jurinu
položenie vencov k pamätnej tabuli P.H.Jurinu
pietna spomienková slávnosť na P.H.Jurinu
pietna spomienková slávnosť na P.H.Jurinu