Nástroje pre uľahčenie prístupu

Hodové slávnosti v obci KlokočovV dedinke Klokočov sa každoročne organizujú hodové slávnosti pri príležitosti zasvätenia kostola v Klokočove Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.
Aj tento rok, dňa 24. – 25. júna 2017 sa stalo námestie pred Obecným úradom miestom rodinných, priateľských stretnutí, stretnutí rodákov.


Hodový víkend začal v sobotu, 24. júna 2017, hodovou tanečnou zábavou pod taktovkou skupiny PULZ. V nedeľu bola odslúžená slávnostná svätá omša, ktorú slúžil vdp. Jaroslav Vnuk. Pre hodovníkov bol pripravený kultúrny program, ktorý v nedeľu o 13:00 hod. odštartoval folklórny súbor Klokočov, ktorý vedie a na heligónke doprevádza Ondrej Michalisko. Po príhovore starostky obce Veroniky Haferovej, ktorá všetkým srdečne zaželala príjemné chvíle strávené v kruhu svojich blízkych a priateľov, program pokračoval vystúpením žiakov ZŠ a CVČ Klokočov. Heligónkari z CVČ Klokočov, ktorým sa venuje Ing. Martin Čerňanský, všetkých presvedčili o tom, že láska k heligónke prerastá aj u našej najmladšej generácie. V programe sa ďalej predstavila kapela Muzika spod Rače, ktorá prítomných potešila pásmom ľudových piesní. Milovníci ľudovej hudby a heligóniek si prišli na svoje aj pri ďalšom očakávanom vystúpení Kysuckej vrchárskej heligónky, ktorá všetkých potešila  známymi ľudovými piesňami, ktoré si spontánne pospevovali účastníci slávností. V podaní Kysuckej vrchárskej heligónky odzneli aj šlágrové hity a zábavné hovorené slovo.   
Počas hodových slávností bola v zasadacej miestnosti OÚ Klokočov sprístupnená výstava fotografií Turistického oddielu Klokočov, ktorú zorganizoval Pavol Polka. Prostredníctvom vystavovaných fotografií vzácneho hosťa Jaroslava Veličku, ďalej Mariána Tuhovčáka, Mgr. Márie Stuchlíkovej, Jozefa Stuchlíka a Pavla Polku, mohli návštevníci výstavy spoznať krásne zákutia a miesta Obce Klokočov, Slovenska, ale aj zahraničia. Svoje sochy do výstavy poskytol Ondrej 4. Zimka - výrazná osobnosť mladej generácie slovenských sochárov.
Programu hodových slávností na jednotku asistovalo aj počasie, pripravené bolo občerstvenie, zábavné atrakcie a kolotoče aj pre najmenších.
Poďakovanie patrí starostke obce Veronike Haferovej za zorganizovanie hodových slávností a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali, pomáhali pri organizácii a priebehu hodových slávností a všetkým účinkujúcim, ktorí občanom a návštevníkom spríjemnili nedeľňajšie poobedie.

Referát kultúry a obecnej knižnice

Ilustračné foto:

Hodové slávnosti

hodová zábava, skupina PULZ
hodová zábava, skupina PULZ
hodová zábava
hodová zábava
folklórny súbor Klokočov
folklórny súbor Klokočov
hody v Klokočove
hody v Klokočove
hody v Klokočove
hody v Klokočove
hodové atrakcie
hodové atrakcie
námestie pred OÚ Klokočov
námestie pred OÚ Klokočov
Veronika Haferová, starostka obce
Veronika Haferová, starostka obce
tanečné vystúpenie žiakov ZŠ a CVČ Klokočov
tanečné vystúpenie žiakov ZŠ a CVČ Klokočov
vystúpenie heligonkárov CVČ Klokočov
vystúpenie heligonkárov CVČ Klokočov
tanečné vystúpenie žiakov ZŠ a CVČ Klokočov
tanečné vystúpenie žiakov ZŠ a CVČ Klokočov
vystúpenie heligonkárov CVČ Klokočov
vystúpenie heligonkárov CVČ Klokočov
Muzika spod Rače
Muzika spod Rače
námestie pred OÚ Klokočov
námestie pred OÚ Klokočov
Muzika spod Rače
Muzika spod Rače
Kysucká vrchárska heligónka
Kysucká vrchárska heligónka
vystúpenie Kysuckej vrchárskej heligónky
vystúpenie Kysuckej vrchárskej heligónky
hodové atrakcie
hodové atrakcie
sladké dobroty
sladké dobroty
   


Výstava fotografií Turistického oddielu Klokočov

otvorenie výstavy
otvorenie výstavy
účastníci výstavy
účastníci výstavy
prehliadka fotografií
prehliadka fotografií
prehliadka fotografií
prehliadka fotografií
prehliadka fotografií
prehliadka fotografií
Obecnej knižnici bola darovaná do knižného fondu kniha Zleteli orly z Tatry od autora fotografií Jaroslava Veličku
Obecnej knižnici bola darovaná do knižného fondu kniha Zleteli orly z Tatry od autora fotografií Jaroslava Veličku
venovanie knihy Zleteli orly z Tatry starostke obce Veronike Haferovej
venovanie knihy Zleteli orly z Tatry starostke obce Veronike Haferovej
zľava: Pavol Polka, p. Jančura, Jaroslav Velička
zľava: Pavol Polka, p. Jančura, Jaroslav Velička
výstava fotografií
výstava fotografií
p. Jančura - hra na koncovej píšťale
p. Jančura - hra na koncovej píšťale
   

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark