Obecný ples v KlokočoveV sobotu 21. januára 2017 sa v priestoroch telocvične ZŠ Klokočov konal Obecný ples. V úvode, starostka obce Veronika Haferová, všetkých hostí srdečne privítala a slávnostným prípitkom spoločne s pánom farárom Jaroslavom Vnukom  a riaditeľkou ZŠ Klokočov Ing. Jarmilou Krišťákovou otvorili ples a popriali všetkým príjemnú zábavu. Do tanca hrala hudobná skupina PULZ, ktorá sa o výbornú náladu starala do skorých ranných hodín.

Pre hostí bola pripravená večera, chutné švédske stoly a bohatá tombola. Vďaka bohatej tombole, Obec Klokočov pomohla rodine Stopkovej z Klokočova – Bánskeho, ktorá je v nie ľahkej životnej situácii. Obec sa snaží byť svojím občanom nápomocná a takto už pomohla dvom rodinám z obce Klokočov.
Ďakujeme starostke obce Veronike Haferovej, predsedkyni Komisie školstva, kultúry a športu Jane Foldinovej za zorganizovanie plesu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a pomáhali pri organizácii plesu a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa starali o to, aby sa hostia cítili čo najpríjemnejšie a strávili ples v pohodovej atmosfére. 

Za pekné a hodnotné ceny ďakujeme sponzorom:

Veronika Haferová, starostka obce; p. farár Jaroslav Vnuk; Základná škola Klokočov; Ing. Jozef Hanzel; Anna Gulčíková; Pavol Polka, PAPOL, Klokočov; Euronáradie Čadca; Potraviny Štefan Hruška, Kornica; Elektro Katka, Turzovka; Ján Furdan, Klokočov; Pohrebníctvo Bytčánková, Turzovka; František Čečotka, TIMEA Olešná; p. Machovčák, Kamerové systémy Staškov; Mgr. Alena Šašláková, Turzovka; Oľga Šperková, Motel Klokočovan; Renáta Balášová, Kvetinárstvo Klokočov; Ing. Janka Fuljerová, Turzovka; Jaroslav Koniar, Píla Riečky; Felicita, Klenoty Turzovka; Farby – laky NOVUM, Turzovka; Dagmar Dedičová, Textil Klokočov; Lucia Skorčíková, Kaderníctvo Pandora, Klokočov; Lekáreň PARACELSUS, Turzovka; Jana Foldinová, Krajčírstvo Klokočov; Pavol Stopka, KOVO.S Klokočov; Anna Čečotková, Potraviny Rieka; Miroslav Tkáčik, Pohostinstvo Klín; Helena Rudinská, 1. stavebná sporiteľňa Turzovka; Helena Stopková, Klokočov; p. Staník, Kvetinárstvo Valery, Turzovka; Miroslav Chrenšč, Fotoslužba Turzovka; p. Bernátová, Domino, Turzovka; ABEL – Computer, s.r.o., Čadca; Nechty Martina Čadca; Anna Šamajová, Textil Turzovka; Ľubomír Stopka, Klokočov; Magdaléna Klieštiková, Klenoty, šperky Turzovka; Ing. Miroslav Sebechlebský, HERAKLES Turzovka; Vladimír Surovka, Klokočov;

Fotoalbum: