recitál s názvom Vianočný štebotNa prelome rokov, teda presnejšie 1. januára 2017, sa konalo v našej obci v telocvični základnej školy milé podujatie – recitál s názvom Vianočný štebot. 
Hlavným bodom celého podujatia boli básne našej rodáčky Janky Hrtusovej, ktoré prednášali viaceré osobnosti nielen z našej obce Klokočov. Pätnásť krásnych básní bolo rozdelených na 5 logických celkov. Ten prvý s hlavnou myšlienkou návratov domov odrecitovala pani Rozália Janešíková z Turzovky. Mnohým hosťom pri tejto recitácii behali zimomriavky po celom tele, keď sa vžili do jej krásneho prednesu, no predovšetkým do slov básní našej Janky. Potom nasledovali básne s témou vtáčat v zimnej krajine, ktoré úžasne zarecitovala profesorka čadčianskeho gymnázia pani Mária Hnidková, naša klokočovská rodáčka. Okrem pani Márie Valčuhovej, bývalej riaditeľky ZŠ, ktorá nás sprevádzala celým podvečerom, sa predstavila na „pódiu“ aj jej dlhoročná kolegyňa, bývalá pani učiteľka Mária Stuchlíková. Predniesla nám básne tretieho bloku s témou domoviny a ľudí v nej.

Nenechali sa zahanbiť ani mladšie recitátorky ako pani Darina Chrenšťová, ktorá recitovala básne prevažne vianočného charakteru. Posledný vstup celého večera „odštebotala“ pani učiteľka Mária Kučerová. V jej nežnom podaní odzneli básne s kúskom koncoročnej nostalgie  spojenej s novoročnou nádejou.
Celý program bol zostavený tak, aby zaujal rozmanité zloženie prítomných divákov – zbytočne nepresahoval svojou dĺžkou a nenudil. Všetky recitácie boli podfarbené tichou reprodukovanou hudbou. Okrem básní sa diváci mohli započúvať aj do krásnych piesní našich heligónkárov z CVČ Klokočov pod vedením Lukáša Polku, do zvukov jeho píšťalky, spevu chrámového zboru Cordis či krásneho vystúpenia rodiny Michaliskovej, ktorá zahrala a zaspievala vianočné koledy a dala tú správnu bodku za celým programom.
Záver patril opäť moderátorke večera pani Márii Valčuhovej. Poďakovala všetkým zainteresovaným za celú prípravu večera, popriala Klokočovčanom požehnaný rok 2017 a hlavnému hosťovi večera pani Janke Hrtusovej adresovala slová vďaky v mene celej obce Klokočov za jej tvorivý talent, o ktorý sa delí s nami všetkými predovšetkým vo farskom časopise Srdce.

Organizátori podujatia

Darinka Chrenšťová odprednášala predposledný vstup básní
Darinka Chrenšťová odprednášala predposledný vstup básní
Heligónkári CVČ Klokočov
Heligónkári CVČ Klokočov
Janka Hrtusová, autorka básní
Janka Hrtusová, autorka básní
Majka Kučerová - recitátorka. V pozadí rodina Michalisková
Majka Kučerová - recitátorka. V pozadí rodina Michalisková
Moderátorka večera pani Mária Valčuhová
Moderátorka večera pani Mária Valčuhová
Pani Mária Hnidková spolu s heligónkármi CVČ Klokočov
Pani Mária Hnidková spolu s heligónkármi CVČ Klokočov
Pani Mária Stuchlíková, prednášajúca
Pani Mária Stuchlíková, prednášajúca
Pani Rozália Janešíková, recitátorka
Pani Rozália Janešíková, recitátorka
Pohľad do publikaPohľad do publika
Rodina Michalisková nám krásne zavinšovala
Rodina Michalisková nám krásne zavinšovala
Všetci vystupujúci večera pri záverečnej piesni Tichá noc
Všetci vystupujúci večera pri záverečnej piesni Tichá noc
Zbor Cordis
Zbor Cordis