obec Klokočov zorganizovala stretnutie s dôchodcami, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. Októbra 2016Mesiac október sa už tradične nesie v duchu úcty k starším. Mal by byť pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Pri tejto príležitosti, obec Klokočov zorganizovala stretnutie s dôchodcami, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. októbra 2016. O 14:00 hod. sa telocvičňa ZŠ Klokočov zaplnila seniormi, pre ktorých bol zabezpečený autobus, pripravený kultúrny program a občerstvenie v podobe chlebíčkov a chutných koláčov. V úvode programu sa telocvičňou ZŠ Klokočov rozozneli nefalšované tóny heligóniek, v podaní najmladšej generácie heligonkárov z CVČ Klokočov. Heligonkárov svedomito pripravuje p. Ing. Martin Čerňanský. Po príhovore starostky obce Veroniky Haferovej nasledoval  slávnostný prípitok, v ktorom spoločne s pánom farárom  popriali seniorom hlavne veľa zdravia.
Program pokračoval ďalším hudobno – tanečným pásmom, ktoré so žiakmi ZŠ Klokočov a CVČ Klokočov pripravila p. riaditeľka ZŠ Ing. Jarmila Krišťáková, riaditeľ CVČ PaedDr. Ľubomír Kadura a p. učiteľka Mgr. Adriána Hrušková. Rodina Michalisková - v zložení Ondrej Michalisko st., Ondrej Michalisko ml. a Daniela Michalisková, v podobe ďalšej kytice piesní, všetkých potešili krásnymi ľudovými pesničkami. Odozva na ľudové piesne neostala chladnou a s rodinou Michaliskovou si zaspievali aj naši milí seniori.
Pevne veríme, že dôchodcovia prežili piatkové popoludnie v znamení milých priateľských stretnutí, v príjemnej atmosfére plnej pohody a pri pripravenom programe sa aspoň na malú chvíľku odpútali od každodenných starostí.  
Október je mesiacom úcty k tým skôr narodeným. Ale na túto úctu a pozornosť by sme nemali zabúdať počas celého roka. Do ďalších rokov života Vám úprimne prajeme pevné zdravie a šťastie, aby ste nikdy nepocítili samotu, aby sa vždy našiel človek, ktorý kráča s Vami.
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii a priebehu tohto podujatia.

Fotogaléria: