Týždeň Jurinovej jesene bol, dňa 14. Októbra 2016, ukončený spomienkovým podujatím pri pamätnej tabuli Pavla Hrtúsa Jurinu v jeho rodnej obci KlokočovV dňoch 10.–14. októbra 2016 sa tradične konal Kysucký festival duchovnej tvorby Jurinova jeseň.
Ďalší ročník Jurinovej jesene bol sprevádzaný opäť množstvom sprievodných podujatí ako autorské besedy, hudby a vernisáž výstavy výtvarnej a ilustračnej tvorby.
Jedným z hlavných podujatí Jurinovej jesene bol slávnostný galavečer pod názvom Skorocely. Hudbu, k hudobno – poetickému pásmu Skorocely, skomponoval Pavol Krška na básne Teodora Križku, spev Antónia a Jozef Gráfovci, recitácia Hilda Michalíková. Po skončení hudobno – poetického pásma následovalo odovzdávanie ocenení 12. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategórii poézia a próza.
Tento rok, do literárnej súťaže zaslalo svoje práce 51 súťažiacich v kategórii poézia a 36 súťažiacich v kategórii próza. Práce posúdila odborná porota, ktorá pracovala v zložení: predseda – Teodor Križka, členovia – Katarína Džunková a Ján Gálik. Na slávnostnom galavečeri v Čadci, starostka obce Veronika Haferová odovzdala Cenu Pavla Hrtúsa Jurinu za 1. miesto v kategórii próza, ktorá bola udelená p. Jozefovi Páleníkovi.
Týždeň Jurinovej jesene bol, dňa 14. októbra 2016, ukončený spomienkovým podujatím pri pamätnej tabuli Pavla Hrtúsa Jurinu v jeho rodnej obci Klokočov. Vzácných hostí - členov odbornej poroty a účastníkov Jurinovej jesene,  privítala starostka obce Veronika Haferová. Za sprievodu folklórnej skupiny Klokočov, účastníci položili kvety k pamätnej tabuli P.H.Jurinu kvety a spoločne vzdali poctu významnému exilovému spisovateľovi – rodákovi z Klokočova.
Jurinova jeseň nám každoročne prináša prezentáciu duchovnej poézie a prózy, ktorá je prezentovaná talentovanými ľuďmi, ktorých studnica námetov pre svoju tvorbu je nevyčerpateľná. Týždeň sprievodných podujatí Jurinovej jesene nám umožní spoznávať hodnoty umenia v oblasti  literatúry, hudby, výtvarného umenia a obohatiť duchovný život človeka.

Galavečer v Kysuckej knižnici v Čadci
Galavečer v Kysuckej knižnici v Čadci
hudobno - poetické pásmo Skorocely. Spev Antónia a Jozef Gráfovci
hudobno - poetické pásmo Skorocely. Spev Antónia a Jozef Gráfovci
recitovala p. Hilda Michalíková
recitovala p. Hilda Michalíková
cenu za 1. miesto v kategórii próza odovzdala Veronika Haferová, starostka obce
cenu za 1. miesto v kategórii próza odovzdala Veronika Haferová, starostka obce
účastníci Jurinovej jesene v Klokočove
účastníci Jurinovej jesene v Klokočove
spomienkovú slávnosť na P.H.Jurinu otvoril folklórny súbor Klokočov
spomienkovú slávnosť na P.H.Jurinu otvoril folklórny súbor Klokočov
príhovor Veroniky Haferovej, starostky obce
príhovor Veroniky Haferovej, starostky obce
položenie kvetov k pamätnej tabuli P.H.Jurinu
položenie kvetov k pamätnej tabuli P.H.Jurinu
účastníci Jurinovej jesene
účastníci Jurinovej jesene
účastníci Jurinovej jesene
účastníci Jurinovej jesene