Počas víkendu 11.- 12. júna 2016 sa konali v obci Klokočov hodové slávnostiPočas víkendu 11.- 12. júna 2016 sa konali v obci Klokočov hodové slávnosti, pri príležitosti zasvätenia kostola Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Hodový víkend odštartoval dňa 11. júna o 18:00 hod. tradičnou hodovou zábavou, kde do skorých ranných hodín do tanca hrala skupina PULZ. V nedeľu 12. júna 2016 bola v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 10:45 hod. odslúžená slávnostná svätá omša vdp. Petrom Jankechom. Po skončení svätej omše, zaujímavým sprievodným programom hodových slávností, bola inscenácia starodávnej svadby a čepčenie, ktorú vo svojom spracovaní predviedol chrámový zbor Cordis. Svadobníkov, od kostola na námestie pred OÚ Klokočov, priviezol konský pohon p. Jozefa Dediča na vyzdobenom voze.

 Hodový program pokračoval o 13:00 hod., v ktorom vystúpila folklórna skupina Klokočov s piesňami z ľudovej tvorby. Hrou na heligónku sprevádza folklórny súbor Klokočov Ondrej Michalisko so svojim synom Ondrejom. Nasledoval príhovor starostky obce Veroniky Haferovej, ktorá všetkým srdečne zaželala príjemné chvíle strávené v kruhu svojich blízkych a priateľov.
V programe sa ďalej predstavili heligonkári z CVČ Klokočov, ktorým sa svedomito venuje Ing. Martin Čerňanský; žiačky zo ZŠ Klokočov s tanečnými vystúpeniami; skupina Štvorlístok a Ondrejko Michalisko s hrou na saxofón.
O 14:00 hod. nasledovalo vystúpenie ľudovej hudby Capkovci zo Skalitého. Okrem krásnych ľudových piesní, zabávali hodovníkov aj humorným hovoreným slovom. Bodku za programom spravila hudobná skupina PULZ.
Hodové slávnosti sa niesli v znamení vydareného počasia, rodinných stretnutí skvelej hodovej atmosféry a nechýbalo ani občerstvenie.
Obec Klokočov sa rozhodla rozbehnúť aj charitatívne akcie, prostredníctvom  ktorých môže pomôcť deťom, ktoré potrebujú pomoc. Počas hodových slávností sa podával obecný guláš, z ktorého výťažok pôjde pre Šimona Koždoňa z Kornice na rehabilitačné účely v rehabilitačnom centre Remi v Martine. Všetkým, ktorý ochutnali obecný guláš a dali akýkoľvek príspevok, patrí veľké poďakovanie. Z podujatia „Váľanie mája“ a z hodových slávností poputuje Šimonkovi na liečebné účely 615 €.
Ďakujeme starostke obce Veronike Haferovej za zorganizovanie hodových slávností a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na priebehu hodových slávností a programe podujatia. Všetkým, ktorí sa angažovali na príprave a varení obecného guláša patrí taktiež veľká vďaka!

Mgr. Paula Pápolová

zdobenie svadobného voza
zdobenie svadobného voza
svadobníci
svadobníci
členovia zboru Cordis
členovia zboru Cordis
členovia zboru Cordis
členovia zboru Cordis
svadobný sprievod
svadobný sprievod
príchod sprievodu pred OÚ Klokočov
príchod sprievodu pred OÚ Klokočov
inscenácia starodávnej svadby
inscenácia starodávnej svadby
...
..."hlávku sťať, či vienok sňať"...
...
..."vienok sňať"...
čepčenie nevesty
čepčenie nevesty
chrámový zbor Cordis so starostkou obce Veronikou Haferovou
chrámový zbor Cordis so starostkou obce Veronikou Haferovou
folklórny súbor Klokočov
folklórny súbor Klokočov
Veronika Haferová, starostka obce
Veronika Haferová, starostka obce
heligonkári z CVČ Klokočov
heligonkári z CVČ Klokočov
tanečné vystúpenie žiačok zo ZŠ Klokočov
tanečné vystúpenie žiačok zo ZŠ Klokočov
hodové atrakcie
hodové atrakcie
jazda na poníkoch
jazda na poníkoch
skupina Štvorlístok
skupina Štvorlístok
Ondrej Michalisko, hra na saxofón
Ondrej Michalisko, hra na saxofón
námestie OÚ Klokočov
námestie OÚ Klokočov
vystúpenie ľudovej hudby Capkovci zo Skalitého
vystúpenie ľudovej hudby Capkovci zo Skalitého
Pavol Capek, ozembuch, spev
Pavol Capek, ozembuch, spev
hody v Klokočove
hody v Klokočove
hudobná skupina PULZ
hudobná skupina PULZ