MIKULÁŠ V KLOKOČOVEV nedeľu  6. decembra 2015 sme v obci Klokočov zahájili tradíciu Vianočných trhov. Tento rok sa konal 1. ročník, ktorý bol spojený s príchodom Mikuláša.
Občania si zdarma pochutili na vianočnej kapustnici, ktorá rozvoniavala celým námestím. Predvianočnú atmosféru umocnili aj stánky s remeselníckymi výrobkami a vianočnými maškrtami. Občerstviť sa mohli starostovským punčom, z ktorého výťažok bude použitý na rekonštrukciu futbalového ihriska v Klokočove na Kašanke. Čakanie na Mikuláša všetkým prítomným spríjemnili svojím programom žiaci zo ZŠ Klokočov a CVČ Klokočov. Program vyplnila aj rodina Michalisková a p. Korduliaková s pásmom mariánskych a vianočných piesní.
O 14:00 hod. pán Jozef Dedič na krásne vyzdobenom koči priviezol už dlho očakávaného Mikuláša. Samozrejme mal so sebou aj svojich pomocníkov, ktorí Mikulášovi svedomito pomáhali rozdávať sladké maškrty deťom.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli spoločne s nami privítať Mikuláša a prežiť príjemné predvianočné chvíle. Za krásne pripravený program ďakujeme riaditeľke ZŠ Ing. Jarmile Krišťákovej a kolektívu pedagogických pracovníkov, riaditeľovi CVČ Klokočov PaedDr. Ľubomírovi Kadurovi a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii Vianočných trhov. Veľké poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí sa postarali o výbornú kapustnicu, starostovský punč a sladké balíčky pre našich najmenších.
Pevne veríme že 1. ročník Vianočných trhov spojených s príchodom Mikuláša zanechal vo všetkých príjemné pocity a navodil všetkým tú pravú predvianočnú atmosféru.
O rok sa tešíme znova!

Ďakujeme sponzorom:
Vdp. Peter Jankech, Farnosť Klokočov
Lekáreň Paracelsus
Veronika Haferová, starostka obce
CVČ Klokočov
Pavol Dedič
Vlasta Kašíková
Monika Jarošová
Mária Turácová
Róbert Smieško
Jana Foldinová
Pavol Čuboň, Jarmila Tabačíková
Benzinol Makov – mikulášske balíčky

Výťažok z tejto akcie bude použitý na rekonštrukciu futbalového ihriska na Kašanke a na zrekonštruovanom ihrisku môžu futbalisti urobiť prvý výkop krásnou futbalovou loptou, ktorú našim futbalistom venovala Dagmar Balážová.

Článok: Mgr. Paula Pápolová
Foto: Marián Tuhovčák

žiaci ZŠ Klokočov, príprava na vystúpenie
žiaci ZŠ Klokočov, príprava na vystúpenie
podávanie kapustnice
podávanie kapustnice
na námestí OÚ Klokočov
na námestí OÚ Klokočov
starostka obce Veronika Haferová
starostka obce Veronika Haferová
rodina Michalisková
rodina Michalisková
na námestí OÚ Klokočov
na námestí OÚ Klokočov
vystúpenie žiaci ZŠ Klokočov
vystúpenie žiaci ZŠ Klokočov
žiaci zo ZŠ Klokočov
žiaci zo ZŠ Klokočov
heligonkári z CVČ Klokočov
heligonkári z CVČ Klokočov
na námestí OÚ Klokočov
na námestí OÚ Klokočov
na námestí OÚ Klokočov
na námestí OÚ Klokočov
tanečné vystúpenie - žiaci ZŠ Klokočov
tanečné vystúpenie - žiaci ZŠ Klokočov
vystúpenie žiakov zo ZŠ Klokočov
vystúpenie žiakov zo ZŠ Klokočov
príchod Mikuláša
príchod Mikuláša
Mikuláš rozdáva darčeky
Mikuláš rozdáva darčeky
rozdávanie Mikulášskej nádielky
rozdávanie Mikulášskej nádielky
rozdávanie Mikulášskej nádielky
rozdávanie Mikulášskej nádielky
rozdávanie Mikulášskej nádielky
rozdávanie Mikulášskej nádielky
rozsvietenie Vianočného stromčeka
rozsvietenie Vianočného stromčeka
spoločná fotografia s Mikulášom
spoločná fotografia s Mikulášom
pri Vianočnej kapustnici
pri Vianočnej kapustnici
pri Vianočnej kapustnici
pri Vianočnej kapustnici