Jurinova jeseň 2015Neodmysliteľnou súčasťou každého milovníka duchovnej poézie a prózy v období jesene, je Kysucký festival duchovnej tvorby Jurinova jeseň. Tento rok sa už konal krásny 11. ročník. Týždeň Jurinovej jesene, v dňoch od 26.10.2015 do 30.10.2015, nám opäť priniesol do kultúrneho života množstvo aktivít, ako sú zaujímavé autorské besedy, prednášky, výstavy, prezentácie, ktoré nám umožnili nazrieť do duchovno-kresťanského umenia.
Nezabudnuteľnú atmosféru duchovna umocnila odslúžená svätá omša v Kostole Panny Márie Matky Cirkvi na Živčákovej. Vo štvrtok 29. 10.2015 bola v knižnici v Čadci ocenená húževnatosť a tvorivosť účastníkov literárnej súťaže Jurinova jeseň 2015 v kategórii poézia a próza.
Cenu, za 1. miesto v kategórii próza, odovzdala starostka obce Veronika Haferová p. Jozefovi Pálenikovi.
Tak ako každý rok, i tento rok zavítali do obce Klokočov vzácní hostia: Teodor Križka - spisovateľ, prekladateľ, šéfredaktor dvojtýždenníka Kultúry a predseda odbornej poroty; Ján Gálik - člen odbornej poroty; riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci PhDr. Janka Bírová; moderátorka, herečka, recitátorka Hilda Michalíková a ostatní účastníci Jurinovej jesene. Týždeň Jurinovej jesene bol ukončený dňa 30.10.2015 v obci Klokočov, pri pamätnej tabuli Pavla Hrtusa Jurinu, pietnou spomienkovou slávnosťou. Pietnu spomienkovú slávnosť obohatil hrou na heligónkach a spevom folklórny súbor Klokočov. Pre všetkých účastníkov Jurinovej jesene bola v sobášnej miestnosti pripravená výstava tvorby mladej talentovanej umelkyne Lucie Kolesárovej a malé občerstvenie.
Jurinova jeseň 2015 sa niesla v príjemnej atmosfére pokoja, z ktorej sme mohli posilniť duchovno človeka a na malý moment sa odpútať od každodenného uponáhľaného kolobehu života.

Fotografie z podujatia:
účastníci Jurinovej jesene
účastníci Jurinovej jesene
folklórny súbor Klokočov
folklórny súbor Klokočov
Ondrej Michalisko so synom Ondrejom, hra na heligónke
Ondrej Michalisko so synom Ondrejom, hra na heligónke
ocenení v kategórii poézia
ocenení v kategórii poézia
svätá omša v Kostole Panny Márie Matky Cirkvi na Živčákovej
svätá omša v Kostole Panny Márie Matky Cirkvi na Živčákovej
cenu za 1. miesto v kategórii próza odovzdáva Veronika Haferová, starostka obce
cenu za 1. miesto v kategórii próza odovzdáva Veronika Haferová, starostka obce
pri pamätnej tabuli P.H. Jurinu
pri pamätnej tabuli P.H. Jurinu
pietna spomienková slávnosť na P.H. Jurinu. Zľava: Veronika Haferová, starostka obce, Teodor Križka, PhDr. Janka Bírová
pietna spomienková slávnosť na P.H. Jurinu. Zľava: Veronika Haferová, starostka obce, Teodor Križka, PhDr. Janka Bírová
tvorba Lucie Kolesárovej
tvorba Lucie Kolesárovej
výstava Lucie Kolesárovej v sobášnej miestnosti
výstava Lucie Kolesárovej v sobášnej miestnosti
tvorba Lucie Kolesárovej
tvorba Lucie Kolesárovej