v obradnej sieni Obecného úradu v Klokočove konala slávnosť - Uvítanie detí do životaVeľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe ukrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najvzácnejším pokladom a preto toto podujatie uvítanie detí do života je  jedným z najmilších, ktoré obec organizuje.
Inak tomu nebolo ani tento rok.
Dňa 22.06.2015 a v obradnej sieni Obecného úradu v Klokočove konala slávnosť „Uvítanie detí do života“.

V obci Klokočov, za obdobie od júna 2014 do júna 2015, pribudlo do radov našej obce 20 najmenších občanov a to: Ema Janešíková, Jakub Gajdoš, Alžbeta Kapusniaková, Tomáš Stopka, Marek Pšenica, Oliver Ohrádka, Svetlana Magová, Ján Polka, Lukáš Mucha, Dávid Macho, Michal Hruška, Dávid Mudrík, Zuzana Cyprichová, Liliana Benková, Laura Korduliaková, Michal Luptovec, Tobias Smieško, Milan Menšík, Sebastián Holaza, Zuzana Střelcová. Starostka obce Veronika Haferová všetkých srdečne privítala a popriala deťom a rodičom všetko len to najlepšie. Následne sa rodičia zapísali do Pamätnej knihy obce Klokočov a prevzali si od pani starostky vecné darčeky. Kultúrnym programom spríjemnili posedenie deti zo ZŠ Klokočov pod vedením Mgr. Jasenovskej.

kultúrny program ZŠ Klokočov pod vedením Mgr. Jasenovskej
kultúrny program ZŠ Klokočov pod vedením Mgr. Jasenovskej
rodičia s deťmi v sobášnej miestnostižiaci rodičia s deťmi v sobášnej miestnosti žiaci ZŠ Klokočovžiaci ZŠ Klokočov
žiaci ZŠ Klokočov
žiaci ZŠ Klokočov
príhovor starostky obce Veroniky Haferovej
príhovor starostky obce Veroniky Haferovej
rodičia s deťmi v sobášnej miestnosti
rodičia s deťmi v sobášnej miestnosti
Ľubica Stopková, zápis do Pamätnej knihy
Ľubica Stopková, zápis do Pamätnej knihy
Lenka Mudríková, zápis do Pamätnej knihy
Lenka Mudríková, zápis do Pamätnej knihy
Ing. Silvia Letková s manželom, zápis do Pamätnej knihy
Ing. Silvia Letková s manželom, zápis do Pamätnej knihy
Miroslava Menšíková, zápis do Pamätnej knihy
Miroslava Menšíková, zápis do Pamätnej knihy
Marcela Benková, zápis do Pamätnej knihy
Marcela Benková, zápis do Pamätnej knihy
spoločná fotografia so starostkou obce Veronikou Haferovou
spoločná fotografia so starostkou obce Veronikou Haferovou
Marcela Benková s manželom Martinom a dcérou Lilianou
Marcela Benková s manželom Martinom a dcérou Lilianou
Stanislava Pakošová so synom Lukášom
Stanislava Pakošová so synom Lukášom
Janka Korduliaková s dcérou Laurou
Janka Korduliaková s dcérou Laurou
Kristína Michalisková so synom Sebastiánom
Kristína Michalisková so synom Sebastiánom
Katarína Cyprichová Kicošová s dcérou Zuzanou
Katarína Cyprichová Kicošová s dcérou Zuzanou
Ľubica Stopková so synom Tomášom
Ľubica Stopková so synom Tomášom
Lenka Mudríková so synom Dávidom
Lenka Mudríková so synom Dávidom
Monika Polková so synom Jánom
Monika Polková so synom Jánom
MUDr. Katarína Střelcová s dcérou Zuzanou
MUDr. Katarína Střelcová s dcérou Zuzanou
Veronika Ohrádková so synom Oliverom
Veronika Ohrádková so synom Oliverom
Ing. Mária Hrušková so synom Michalom
Ing. Mária Hrušková so synom Michalom
Jaroslava Machová so synom Dávidom
Jaroslava Machová so synom Dávidom
Ing. Silvia Letková s dcérou Svetlanou, synom Michalom, manželom a starou mamou Annou
Ing. Silvia Letková s dcérou Svetlanou, synom Michalom, manželom a starou mamou Annou
Miroslava Menšíková so synom Milanom
Miroslava Menšíková so synom Milanom