V dňoch 13.- 14. júna sa v obci Klokočov tradične konali Hodové slávnostiV dňoch 13.- 14. júna sa v obci Klokočov tradične konali Hodové slávnosti pri príležitosti zasvätenia kostola v Klokočove Najsvätejšiemu srdu Ježišovmu. Hodový víkend odštartoval v sobotu o 18:00 hod. hodovou zábavou, o ktorú sa až do skorých ranných hodín postarala skupina PULZ. Počas hodovej zábavy mala vstup kapela Katapult Band z Turzovky. V hodovej nálade sa pokračovalo aj v nedeľu. Po slávnostnej svätej omši, ktorú slúžil vdp. Peter Jankech, začal o 13:00 hod. bohatý kultúrny program. V úvode, starostka obce Veronika Haferová popriala všetkým prítomným príjemné prežitie hodovej atmosféry v kruhu svojich blízkych a pokračovalo sa kultúrnym programom.
Vystúpili: folklórna skupina Klokočov, ktorú v súčasnej dobe vedie a na heligónke doprevádza p. Ondrej Michalisko; skupina Štvorlístok - rodina Michalisková; Ondrejko Michalisko s hrou na saxofón; heligonkári z CVČ Klokočov, ktorých svedomito a obetavo pripravuje pán Martin Čerňanský; mažoretky Evita zo Staškova; Katka a dedko Kubačákovci; hudobná skupina PULZ. Svojím vystúpením spríjemnil hodovníkom  náladu aj pán Ferko Čečotka. Hity, ako Šenkýrka, Dievča z Budmeríc, Chtěl bych být víc než přítel tvůj odspieval v doprovode s Erikou Kaduchovou a vnúčikom Ferkom Jarošom. K vydarenému hodovému víkendu prispelo aj pekné počasie, lunapark, výborná nálada a nechýbalo ani občerstvenie.

Hodová zábava - skupina PULZ
Hodová zábava - skupina PULZ
Hodová zábava - skupina Katapult Band z Turzovky
Hodová zábava - skupina Katapult Band z Turzovky
folklórny súbor Klokočov
folklórny súbor Klokočov
príhovor starostky obce Veroniky Haferovej
príhovor starostky obce Veroniky Haferovej
skupina Štvorlístok - rodina Michalisková
skupina Štvorlístok - rodina Michalisková
Ondrejko Michalisko, hra na saxofón
Ondrejko Michalisko, hra na saxofón
Kristínka Haferová, moderátorka hodových slávností
Kristínka Haferová, moderátorka hodových slávností
heligonkári z CVČ Klokočov
heligonkári z CVČ Klokočov
na námestí pred OÚ Klokočov
na námestí pred OÚ Klokočov
hodové atrakcie
hodové atrakcie
hody11
deti na autodrome
Lukáš Polka, hra na heligónke
Lukáš Polka, hra na heligónke
mažoretky Evita
mažoretky Evita
mažoretky Evita
mažoretky Evita
vystúpenie pána Ferka Čečotku
vystúpenie pána Ferka Čečotku
spievajú Ferko Čečotka a Erika Kaduchová
spievajú Ferko Čečotka a Erika Kaduchová
duet Ferka Čečotku s vnúčikom Ferkom Jarošom
duet Ferka Čečotku s vnúčikom Ferkom Jarošom
Ferko Čečotka s vnúčikom Ferkom
Ferko Čečotka s vnúčikom Ferkom
Katka a dedko Kubačákovci
Katka a dedko Kubačákovci
thumb_hody20
Katka Kubačáková - hra na heligónke
hody21skupina PULZ

V sobášnej miestnosti bola v nedeľu pre návštevníkov sprístupnená výstava talentov obce Klokočov - neprofesionálnych výtvarníčok Anny Vnukovej, Emílie Brezinovej, rezbára Jozefa Chrenšča a remeselníka Jána Valčuhu. 

výrobky z pedigu Jána Valčuhu
výrobky z pedigu Jána Valčuhu
výšivky, voskové sviečky a sviečky z včelieho vosku od Jána Valčuhu
výšivky, voskové sviečky a sviečky z včelieho vosku od Jána Valčuhu
výstava obrazov Emílie Brezinovej
výstava obrazov Emílie Brezinovej
výstava obrazov Anny Vnukovej
výstava obrazov Anny Vnukovej
výstava obrazov Anny Vnukovej
výstava obrazov Anny Vnukovej
rezbárske výrobky od Jozefe Chrenšča
rezbárske výrobky od Jozefe Chrenšča
Emília Brezinová, neprofesionálna výtvarníčka
Emília Brezinová, neprofesionálna výtvarníčka
   

Touto cestou ďakujeme starostke obce Veronike Haferovej za zorganizovanie hodových slávností, všetkým  účinkujúcim a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Hodových slávností.

Poďakovanie patrí sponzorom: Jana Foldinová - Krajčírstvo; Dagmar Dedičová – Textil.