Andersenova noc v Obecnej knižnici KlokočovV piatok 17. apríla 2015 sa v Obecnej knižnici Klokočov konala čarovná Andersenova noc.
Deťúrence zo ZŠ Klokočov prišli spoločne s pani učiteľkami Mgr. Zuzanou Škorníkovou a Mgr. Miroslavou Smrečkovou o 19:00 hod. V úvode starostka obce Veronika Haferová všetkých srdečne privítala a žiaci sa pohodlne usadili. Program Andersenovej noci sa začal čitateľským maratónom, v ktorom sa žiaci striedali v čítaní úryvkov z rozprávok v slovenskom a anglickom jazyku spoločne so starostkou obce a  pracovníčkami OÚ Klokočov.

Ďalšia časť programu bola zameraná na tvorivosť detí. Deti mali za úlohu vytvoriť plagáty na základe slov získaných z vylúštených tajničiek. Slovíčka charakterizovali výhody čítania kníh. Deti rozdelené v skupinách  nakreslili krásne plagáty, ktoré budú zdobiť priestory našej knižnice. V závere, deti svoju účasť potvrdili zápisom do Kroniky.  Veríme, že žiaci si so sebou odniesli krásne zážitky a budúci rok sa pri príležitosti Andersenovej  noci stretneme opäť.

Na ukážku Vám prinášame zopár fotografií.

čítanie z rozprávkovej knihy
čítanie z rozprávkovej knihy
rozprávku čítala starostka obce Veronika Haferová
rozprávku čítala starostka obce Veronika Haferová
žiaci ZŠ Klokočov
žiaci ZŠ Klokočov
čítanie rozprávky v anglickom jazyku
čítanie rozprávky v anglickom jazyku
čítanie rozprávok
čítanie rozprávok
...pri lúštení krížoviek
...pri lúštení krížoviek
aktivita - tvorenie plagátu
aktivita - tvorenie plagátu
aktivita - tvorenie plagátu
aktivita - tvorenie plagátu
aktivita - tvorenie plagátu
aktivita - tvorenie plagátu
aktivita - tvorenie plagátu
aktivita - tvorenie plagátu
aktivita - tvorenie plagátu
aktivita - tvorenie plagátu
žiaci opisujú vytvorený plagát
žiaci opisujú vytvorený plagát
zápis do Kroniky
zápis do Kroniky