Lyžiar KlokočovaDňa 27. februára sa v Klokočove na lyžiarskom vleku - Hlavice uskutočnil 2. ročník  súťaže "Lyžiar Klokočova".
Žiaci súťažili v päťčlenných zmiešaných  družstvách a boli z týchto škôl: ZŠ Klokočov, ZŠ Olešná, ZŠ Podvysoká, ZŠ Korňa a ZŠ Turzovka. Ich úlohou bolo predviesť svoje lyžiarske schopnosti po slalomovej dráhe. Umiestnili sa na týchto priečkach:
Chlapci:
1. miesto - Tomáš Holaza - ZŠ Turzovka

2. miesto - Šimon Zajac - ZŠ Klokočov
3. miesto - Ľubomír Čopek - ZŠ Olešná

Dievčatá:
1.miesto - Veronika Kubišová - ZŠ Olešná

2.miesto - Danka Horčičáková - ZŠ Klokočov
3.miesto - Natália Kmínková - ZŠ Korňa

Školy:
1.miesto - ZŠ Olešná

2.miesto - ZŠ Turzovka
3.miesto - ZŠ Klokočov
Žiaci i školy boli ocenení víťaznými pohármi. Putovný pohár si odniesla už po druhý krát ZŠ Olešná. Po skončení pretekov mali pripravené očerstvenie. Túto súťaž sponzorovali: ZŠ Klokočov, pán Pavol Čagala, pán Pavol Polka (elektromontážne práce), pani Vierka Haferová (starostka obce Klokočov), Mgr. Peter Jankech (pán farár). Všetkým sponzorom úprimne ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

Ing. Jarmila Krišťáková
riaditeľka školy