Mikuláš v KlokočoveV piatok 5. decembra 2014 o 10:30 hod. zavítal do našej obce Svätý Mikuláš a keďže v Klokočove je veľa dobrých detičiek, priniesol so sebou aj množstvo sladkých darčekov.
V úvode programu  starosta obce Ľuboš Stríž srdečne privítal Svätého Mikuláša a všetkých prítomných. Následne odovzdal slovo Svätému Mikulášovi, ktorého pozorne počúvali a vychutnávali si atmosféru čarovného stretnutia so Svätým Mikulášom všetky deti. Pre vzácnu návštevu bol pripravený bohatý program s množstvom básničiek, riekaniek a pesničiek, ktorý si pripravili deti z MŠ a ZŠ Klokočov v spolupráci s CVČ v Klokočove.

Za odmenu všetkým deťom Mikuláš rozdal  sladké balíčky. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli v tento deň privítať Svätého Mikuláša a zároveň ďakujeme aj Svätému Mikulášovi, že zavítal medzi klokočovské detičky a obdaril ich sladkým darčekom.

stretnutie s Mikulášom na námestí v Klokočov
stretnutie s Mikulášom na námestí v Klokočov
príhovor starostu obce Ľuboša Stríža
príhovor starostu obce Ľuboša Stríža
deti pozorne počúvajú Svätého Mikuláša
deti pozorne počúvajú Svätého Mikuláša
naši najmenší s rodičmi
naši najmenší s rodičmi
jasavé očká detí pozorne sledujú Svätého Mikuláša
jasavé očká detí pozorne sledujú Svätého Mikuláša
v programe sa predstavili deti z MŠ
v programe sa predstavili deti z MŠ
kultúrny program
kultúrny program
Svätý Mikuláš sa prihovára deťom
Svätý Mikuláš sa prihovára deťom
kultúrny program ZŠ
kultúrny program ZŠ
pomocníci Svätého Mikuláša rozdávajú sladké balíčky
pomocníci Svätého Mikuláša rozdávajú sladké balíčky
heligonkári z CVČ
heligonkári z CVČ
vystúpenie detí zo ZŠ
vystúpenie detí zo ZŠ
spoločná fotografia so Svätým Mikulášom
spoločná fotografia so Svätým Mikulášom