Stretnutie s dôchodcamiVo štvrtok 30. októbra sa v telocvični ZŠ Klokočov uskutočnila spoločensko – kultúrna akcia „Stretnutie s dôchodcami“  ktorá sa konala pri príležitosti  mesiaca Október – mesiac úcty k starším.
Programom sprevádzala pracovníčka OÚ Klokočov – Mgr. Paula Pápolová. Pre našich milých seniorov bolo pripravené občerstvenie, kultúrny program a taktiež bol pre nich zabezpečený autobus. 
Po úvodnom vystúpení mladých talentovaných heligonkárov z CVČ Klokočov, ktorých pripravuje Ing. Martin Čerňanský nasledoval príhovor starostu obce Ľuboša Stríža. K naším milým seniorom sa  prihovoril aj pán farár Peter Jankech.
Po krásnych slovách prišiel na radu hudobný darček, ktorý si pre našich seniorov pripravil starosta obce Ľuboš Stríž z vlastných finančných prostriedkov. Zaspievať a odpútať hostí od každodenných starostí prišiel vzácny hosť pán Robo Kazík, ktorý taktiež seniorom poprial ešte veľa šťastných rokov v ich živote.  Jeho vystúpenie vyčarilo naším seniorom na tvárach úsmev a dobrú náladu, čo nás nesmierne teší. Druhá časť kultúrneho programu sa niesla v duchu voľnej zábavy o ktorú sa postarala skupina PULZ. Seniori si tak mohli zatancovať a veru, v tanci poriadne vyzvŕtali aj starostu obce Ľuboša Stríža.

seniori
seniori
vystúpenie heligonkárov z CVČ Klokočov pod vedením Ing. Martina Čerňanského
vystúpenie heligonkárov z CVČ Klokočov pod vedením Ing. Martina Čerňanského
slávnostný príhovor p. starostu Ľuboša Stríža
slávnostný príhovor p. starostu Ľuboša Stríža
príhovor vdp. Petra Jankecha
príhovor vdp. Petra Jankecha
seniori
seniori
seniori
seniori
zľava: vdp. Peter Jankech, starosta obce Ľuboš Stríž, Robo Kazík
zľava: vdp. Peter Jankech, starosta obce Ľuboš Stríž, Robo Kazík
spoločný prípitok so seniormi - starosta obce Ľuboš Stríž, vdp. Peter Jankech
spoločný prípitok so seniormi - starosta obce Ľuboš Stríž, vdp. Peter Jankech
vystúpenie Roba Kazíka
vystúpenie Roba Kazíka
seniori
seniori
seniori
seniori
..... Jede, jede mašinka
....."Jede, jede mašinka"
na tanečnom parkete
na tanečnom parkete
na tanečnom parkete
na tanečnom parkete
na tanečnom parkete
na tanečnom parkete
na tanečnom parkete
na tanečnom parkete
starosta obce Ľuboš Stríž so skupinou PULZ
starosta obce Ľuboš Stríž so skupinou PULZ