Nástroje pre uľahčenie prístupu

Hodové slávnosti v KlokočoveV dňoch 21. – 22. júna 2014 sa v našej obci konali, pri príležitosti zasvätenia kostola v Klokočove „Srdcu Ježišovmu“, hodové slávnosti spojené s oslavami 60. výročia založenia obce Klokočov.
Áno, je to už krásnych 60 rokov, čo sa naša obec osamostatnila od mesta Turzovka vyhláškou Povereníctva vnútra - uznesením č. 118/1954.
Program sa začal už 21. júna 2014 tanečnou hodovou zábavou, pod vedením skupiny PULZ, ktorí všetkých prítomných zabávali až do skorých ranných hodín. Svojou návštevou nás poctil aj predseda KDH Ján Fígeľ. Oslavy pokračovali v nedeľu slávnostnou svätou omšou v kostole „Srdca Ježišovho“ v Klokočove. Omšu slúžil vdp. Peter Jankech.

O 13. hodine začal bohatý kultúrny program, ktorý odštartoval  folklórny súbor Klokočov, Ondrej Michalisko st. so synom Ondrejkom Michaliskom – hra na heligónke a saxofón, deti z CVČ Rosička – hra na heligónky, ktorých pripravil Ing. Martin Čerňanský. Nasledoval príhovor starostu obce Ľuboša Stríža spoločne s udeľovaním ceny starostu obce Klokočov a pamätného listu s plaketou. Ocenenia si prebrali občania, ktorí svojím pričinením prispeli resp. ešte prispievajú k rozvoju obce, či už v oblasti školstva, kultúry, športu, tvorivú umeleckú činnosť a reprezentáciu obce, turizmu, hospodárskeho rozvoja, uchovania kultúrnych tradícií. Cenu si prevzali aj členovia DHZ Klokočov a poslanci obce Klokočov od r. 1990. Program pokračoval vstupom našich vzácnych hostí – Otto Weiter a Andrea Fisher Uhríková – ktorí svojími pesničkami roztlieskali, pobavili a roztancovali divákov. V programe pokračoval Štefan Kubačák a Katka Kubačáková – hra a spev na heligónke, Andrej Kampf – hra na bicie nástroje, Izabelka Kampfová – hra  na klávesy a spev, Zdeněk Stríž – kúzelník, hudobná skupina MINI a do večera sa o zábavu postarala so svojím bohatým repertoárom, hudobná skupina PULZ. 
Všetkým účinkujúcim ďakujeme za spestrenie krásneho dňa kultúrnym programom. Po ukončení kultúrneho programu pán starosta obce Ľuboš Stríž všetkým poďakoval za účasť a pozval všetky deti na kolotoč.
Touto cestou patrí veľké poďakovanie starostovi obce Ľubošovi Strížovi za zorganizovanie hodových slávností a zabezpečenie dua - Otto Weiter a Andrea Fisher Uhríková v bohatom kultúrnom programe a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave hodových slávností.

Poďakovanie sponzorom:
TIMEA s. r.o. Olešná
Ján Kajánek
B&B spol. s.r.o. Korňa
JUDr. Ing. Jozef Vražel
Kysucké pekárne a.s. Čadca
Miroslav Koniar, Drevorex, Turzovka
Ing. Miroslav Vavrica
Peter Zajac
Ján Plecho
Štefan Hruška
Jozef Šurík
Jozef Bajánek
Ranč Oškreda
Miroslav Hlad

Text: Mgr. Paula Pápolová
Foto: Marián Tuhovčák

Fotografie z hodovej zábavy 21. júna 2014

starosta obce Ľuboš Stríž s hosťami
starosta obce Ľuboš Stríž s hosťami
skupina PULZ
skupina PULZ
starosta obce Ľuboš Stríž a predseda KDH Ján Fígeľ
starosta obce Ľuboš Stríž a predseda KDH Ján Fígeľ
......... a zaspieval aj starosta obce Ľuboš Stríž
......... a zaspieval aj starosta obce Ľuboš Stríž
hodová zábava
hodová zábava
 

Fotografie z hodovej nedele 22. júna 2014

sprievod pred začiatkom svätej omše
sprievod pred začiatkom svätej omše
uloženie insignií obce - erb, vlajka, pečať obce
uloženie insignií obce - erb, vlajka, pečať obce
insignie obce - erb, vlajka, pečať obce
insignie obce - erb, vlajka, pečať obce
pamätný list s plaketou
pamätný list s plaketou
folklórny súbor Klokočov
folklórny súbor Klokočov
na námestí pred OÚ Klokočov
na námestí pred OÚ Klokočov
programom sprevádzala Paula Pápolová
programom sprevádzala Paula Pápolová
príhovor starostu obce Ľuboša Stríža
príhovor starostu obce Ľuboša Stríža
cenu starostu obce si prevzal Pavol Stopka
cenu starostu obce si prevzal Pavol Stopka
cenu starostu obce si prevzal Štefan Valčuha
cenu starostu obce si prevzal Štefan Valčuha
cenu starostu obce si prevzal Ondrej Valčuha
cenu starostu obce si prevzal Ondrej Valčuha
cenu starostu obce si prevzal Ladislav Dedič
cenu starostu obce si prevzal Ladislav Dedič
cenu starostu obce prevzal Ján Horčičák
cenu starostu obce prevzal Ján Horčičák
zľava: Štefan Vlačuha, Ondrej Valčuha, Pavol Stopka, starosta obce Ľuboš Stríž, Ladislav Dedič, Ján Horčičák
zľava: Štefan Vlačuha, Ondrej Valčuha, Pavol Stopka, starosta obce Ľuboš Stríž, Ladislav Dedič, Ján Horčičák
cenu starostu obce prevzal Ján Kapusňák
cenu starostu obce prevzal Ján Kapusňák
cenu starostu obce prevzala Emília Brezinová
cenu starostu obce prevzala Emília Brezinová
cenu starostu obce prevzal Jozef Chrenšč
cenu starostu obce prevzal Jozef Chrenšč
cenu starostu obce prevzala Anna Vnuková
cenu starostu obce prevzala Anna Vnuková
zľava: Anna Vnuková, starosta obce Ľuboš Stríž, Emília Brezinová, Jozef Chrenšč
zľava: Anna Vnuková, starosta obce Ľuboš Stríž, Emília Brezinová, Jozef Chrenšč
485 - cenu starostu obce prevzala Mgr. Mária Jasenovská
485 - cenu starostu obce prevzala Mgr. Mária Jasenovská
cenu starostu obce In Memoriam - Milan Kapusniak prevzala Terézia Korduliaková
cenu starostu obce In Memoriam - Milan Kapusniak prevzala Terézia Korduliaková
cenu starostu obce prevzal Pavol Polka
cenu starostu obce prevzal Pavol Polka
zľava: Pavol Polka, starosta obce Ľuboš Stríž, Mgr. Mária Jasenovská, Terézia Korduliaková
zľava: Pavol Polka, starosta obce Ľuboš Stríž, Mgr. Mária Jasenovská, Terézia Korduliaková
cenu starostu obce prevzala Mária Hrtúsová
cenu starostu obce prevzala Mária Hrtúsová
pamätný list s plaketou prevzal vdp. Peter Jankech
pamätný list s plaketou prevzal vdp. Peter Jankech
cenu starostu obce prevzala Mgr. Mária Sučíková
cenu starostu obce prevzala Mgr. Mária Sučíková
zľava: Mgr. Mária Sučíková, starosta obce Ľuboš Stríž, vdp. Peter Jankech
zľava: Mgr. Mária Sučíková, starosta obce Ľuboš Stríž, vdp. Peter Jankech
pamätný list s plaketou prevzal Ladislav Bernát
pamätný list s plaketou prevzal Ladislav Bernát
pamätný list s plaketom In Memoriam Jozef Kubačák prevzal syn Jozef Kubačák
pamätný list s plaketom In Memoriam Jozef Kubačák prevzal syn Jozef Kubačák
pamätný list s plaketou In Memoriam Irena Zajacová prevzal Ondrej Zajac
pamätný list s plaketou In Memoriam Irena Zajacová prevzal Ondrej Zajac
pamätný list s plaketou prevzal Miroslav Čuboň
pamätný list s plaketou prevzal Miroslav Čuboň
pamätný list s plaketou prevzal Milan Krenželok
pamätný list s plaketou prevzal Milan Krenželok
pamätný list s plaketou In Memoriam František Čuboň prevzala Martina Čuboňová
pamätný list s plaketou In Memoriam František Čuboň prevzala Martina Čuboňová
pamätný list s plaketou prevzal F. Krištiak
pamätný list s plaketou prevzal F. Krištiak
zľava: M. Čuboňová, M. Čuboň, Ing. Blažek, starosta obce Ľuboš Stríž, Ing. Gajdičiarová, B. Jenojanková, L. Bernát, J. Kubačák, M. Krenželok, F. Krištiak
zľava: M. Čuboňová, M. Čuboň, Ing. Blažek, starosta obce Ľuboš Stríž, Ing. Gajdičiarová, B. Jenojanková, L. Bernát, J. Kubačák, M. Krenželok, F. Krištiak
starosta obce Ľuboš Stríž
starosta obce Ľuboš Stríž
zľava: Ondrejko Michalisko, Ondrej Michalisko, Danka Michalisková
zľava: Ondrejko Michalisko, Ondrej Michalisko, Danka Michalisková
zľava: heligonkári Michal Jozek a Jakub Stríž
zľava: heligonkári Michal Jozek a Jakub Stríž
heligonkári z CVČ Klokočov
heligonkári z CVČ Klokočov
heligonkári z CVČ Klokočov
heligonkári z CVČ Klokočov
na námestí pred OÚ Klokočov
na námestí pred OÚ Klokočov
Otto Weiter a Andrea Fisher Uhríková
Otto Weiter a Andrea Fisher Uhríková
Otto Weiter a Andrea Fisher Uhríková
Otto Weiter a Andrea Fisher Uhríková
pred OÚ v Klokočove
pred OÚ v Klokočove
pri poníkoch.....
pri poníkoch.....
na námestí pred OÚ Klokočov
na námestí pred OÚ Klokočov
na námestí pred OÚ Klokočov
na námestí pred OÚ Klokočov
Izabelka Kampfová, hra na klávesy a spev
Izabelka Kampfová, hra na klávesy a spev
Izabelka Kampfová, hra na klávesy a spev
Izabelka Kampfová, hra na klávesy a spev
Zdeněk Stríž - kúzelník
Zdeněk Stríž - kúzelník
fotenie so vzácnymi hosťami
fotenie so vzácnymi hosťami
fotenie so vzácnymi hosťami
fotenie so vzácnymi hosťami
zľava: Andrea Fisher Uhríková, starosta obce Ľuboš Stríž, Otto Weiter
zľava: Andrea Fisher Uhríková, starosta obce Ľuboš Stríž, Otto Weiter
zľava: Ladislav Stolárik, ktorý si prevzal pamätný list s plaketou a starosta obce Ľuboš Stríž
zľava: Ladislav Stolárik, ktorý si prevzal pamätný list s plaketou a starosta obce Ľuboš Stríž
p. Veronika Šamajová prevzala od starostu obce Ľuboša Stríža pamätný list s plaketou In Memoriam - Pavol Šamaj
p. Veronika Šamajová prevzala od starostu obce Ľuboša Stríža pamätný list s plaketou In Memoriam - Pavol Šamaj
hudobná skupina PULZ
hudobná skupina PULZ
Roman Koniar s futbalovým teamom, kt. vyhrali v okrese 1.miesto vo
Roman Koniar s futbalovým teamom, kt. vyhrali v okrese 1.miesto vo
futbale, v kat. II.trieda starší žiaci

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark