Beseda venovaná 95. výročiu narodenia Pavla Hrtusa JurinuDňa 21. mája 2014 sa konala na pôde obecného úradu v Klokočove beseda v rámci  cyklu besied po názvom Rok Pavla Hrtusa Jurinu na Kysuciach venovaná 95. výročiu narodenia Pavla Hrtusa  Jurinu.
Organizátormi akcie bolo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a obec Klokočov. Účastníkmi besedy boli žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ Klokočov.

Prizvaní lektori boli: PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., spisovateľ, riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja Žilina, člen Spolku slovenských spisovateľov, Žilina; Mgr. Roman Michelko, člen Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava; PhDr. Pavel Mičianik, PhD., historik, vedecko-výskumný pracovník – odd. historických, politických a právnych vied, Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica; PhDr. Martin Lacko, PhD., historik, autor monografií a zbierok dokumentov, Bratislava; Mgr. Maroš Smolec, šéfredaktor Slovenských národných novín, Martin.
Po úvodných privítaniach starostu obce Ľuboša Stríža a pani riaditeľky Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Mgr. Silvie Petrekovej sa začala beseda venovaná nášmu rodákovi – exilovému spisovateľovi Pavlovi Hrtusovi Jurinovi. Žiakom,  prostredníctvom pútavých výkladov lektorov z oblasti kultúrneho a vedeckého života, bol priblížený pojem emigrant, rozšírili si vedomosti o živote v exile Pavla Hrtusa Jurinu, jeho tvorbe, historických faktov povojnového obdobia a obdobia medzi vojnami. Žiaci sa na záver besedy mohli otestovať vďaka otázkam lektorov a tak vyhrať zaujímavé knihy.

Zľava: Maroš Smolec, starosta obce Ľuboš Stríž, Martin Lacko, Roman Michelko
Zľava: Maroš Smolec, starosta obce Ľuboš Stríž, Martin Lacko, Roman Michelko
účastníci besedy
účastníci besedy
Zľava: Maroš Smolec, starosta obce Ľuboš Stríž, Pavol Holeštiak, Martin Lacko, Roman Michelko
Zľava: Maroš Smolec, starosta obce Ľuboš Stríž, Pavol Holeštiak, Martin Lacko, Roman Michelko
Lektori zľava: Maroš Smolec, Pavel Mičianik, Pavol Holeštiak, Martin Lacko, Roman Michelko
Lektori zľava: Maroš Smolec, Pavel Mičianik, Pavol Holeštiak, Martin Lacko, Roman Michelko
účastníci besedy
účastníci besedy
účastníci besedy
účastníci besedy
podpis knihy pre výhercu vedomostnej otázky
podpis knihy pre výhercu vedomostnej otázky
Zľava: Maroš Smolec, Pavel Mičianik, Sylvia Petreková, Pavol Holeštiak, Roman Michelko, Martin Lacko
Zľava: Maroš Smolec, Pavel Mičianik, Sylvia Petreková, Pavol Holeštiak, Roman Michelko, Martin Lacko