Nástroje pre uľahčenie prístupu

Regionálny výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Čadci v lete roku 2001 vypracoval zoznam starých, vzácnych a pamätných stromov.  Pamätné stromy obce sa nachádzajú v okolí kostola a ide o 15 ks líp malolistých. Ich obvod je približne 300 cm, výška 17 metrov. Vek líp je odhadnutý na 120 rokov.


V osade U Zajacov pri dome č. 504 sa nachádza brest. Jeho obvod je 310 cm a je vysoký 19 metrov.Jeho vek je odhadnutý na 110 rokov.
Taktiež v osade U Zajacov pri dome č. 503 rastie javor mliečny, ktorého vek je 100 rokov. Má výšku 16 metrov a obvod 240 cm. Ide o ojedinelý výskyt.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark