Nástroje pre uľahčenie prístupu

Národná prírodná rezervácia /1981/ rozprestierajúca sa na južných až východných úbočiach Malého Polomu /1061 m/, územne patriaci obci Klokočov. Je súčasťou CHKO Kysuce. Predmetom ochrany sú zachovalé lesné spoločenstvá jedľových bučín s prímesou smreka, ojedinele s pieskovcovými skalnými hranami i lokálnymi terénnymi depresiami s vlhkomilnými spoločenstvami.

Celková výmera chráneného územia je 86,10 ha, nadmorská výška sa pohybuje od 850 m po 1 061 m. Širšie okolie Malého Polomu je zaradené k nadregionálnym biocentrám. Predmetom ochrany v oblasti Malého Polomu je aj výskyt vzácnych a chránených rastlín /rebrovka rôznolistá, plavúne a pod./. Zriedkavo bol z územia potvrdený aj výskyt piskora vrchovského /Sorex alpinus/, hraboša močiarného /Microtus agrestis/, ryšavky žltohrdlej /Apodemus flavicollis/. Vzácnosťou /r.1990/ je objav pakomárov /Chironomidae/ - druhu Microspectra fusca, ktorý dovtedy na území Slovenska nebol ešte nájdený.
Použitá literatúra: Kysucké múzeum v Čadci: Kysuce a Kysučania: II. zväzok Príroda

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark