Nástroje pre uľahčenie prístupu

Pri registrácii bol zistený prameň v Klokočove, na ľavom brehu Predmieranky, ktorý podľa rozborov obsahoval sírovodík /s charakteristickou "vajcovou" vôňou/ v množstve 1,87 mg. 1 -1, čo zodpovedalo kritériu sírovodíkových minerálnych vôd /nad 1 mg. 1 -1/. V oblasti Kysúc boli doteraz zaregistrované viaceré pramene minerálnej vody: v Nesluši, v Ochodnici, vo Vysokej nad Kysucou, v Čadci a v Makove. V Klokočove tento prameň minerálnej vody zanikol.

Zlatnica:

Nachádza sa východne od osady Klokočov - Klín. Primárny výskyt zlata v geologických podmienkach Kysúc nemá reálny predpoklad. Sú tu však horniny, hrubozrnné pieskovce až zlepence, ktorých zrná majú pôvod v kryštalických jadrách hôr, kde zlatokremenné zrudnenie mohlo byť a zlatinky sa do sedimentu mohli dostať. Môžeme však povedať, že pravdepodobne ide len o mineralogický fakt.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark