Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfVýzva na predkladanie ponúk - dodávka drevnej štiepky   973.73 KB

Lehota na predkladanie ponúk: do 29.12.2021 do 15:30

Dátum, čas a miesto vyhodnotenie ponuk: 30.12.2021 o 9:00

Celková hodnota zákazky bez DPH v EUR: 14 999 (17 998,80 EUR s DPH)

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 15.12.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark