Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - Nákup nového osobného motorového vozidla 4x4 pre obec Klokočov 42.36 KB

Lehota na predkladanie ponúk: do 29.11.2021 do 12:00

Predpokl. obdobie realizácie: november 2021 - január 2022

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 12.11.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark