pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - Detské ihrisko obce Klokočov 41.5 KB

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.6.2021 do 12:00

Predpokl. obdobie realizácie: júl-november 2021

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 10.6.2021