Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Klokočov 2021 34.43 KB

Lehota na predkladanie ponúk: do 20.5.2021 do 12:00

Predpokl. obdobie realizácie: máj-september 2021

Predpokladaná hodnota: 15827,47 € bez DPH

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 5.5.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark