Nástroje pre uľahčenie prístupu

VÝSLEDKY KONANIA PRIAMEHO PRENÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV vo vlastníctve obce nebytové priestory o výmere 59,86 m2 nachádzajúce sa na prízemí domu č. s. 1083, Klokočov, Hlavice na parcele CKN 6601/2 v k.ú. Klokočov

Do konca lehoty na predkladanie cenových ponúk t.j. do 09.04.2021 do 15.30 h doručil cenovú ponuku jeden záujemca.
Komisia na vyhodnotenie ponúk, ktorú schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove, zasadla k vyhodnoteniu podanej cenovej ponuky dňa 12.04.2021 o 14.30 h.
Členovia komisie skonštatovali, že neboli dodržané podmienky zodpovedajúce uverejnenému rozsahu a ponuka nebola zahrnutá do procesu hodnotenia.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark