Nástroje pre uľahčenie prístupu

Zverejnenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže – II. kolo – Predaj bytu č. 3 a nebytového priestoru s príslušenstvom – Klokočov č.s. 1083 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku k nim prislúchajúcim.

pdf Obchodná verejná súťaž - II. kolo - Predaj bytu č. 3 a nebytového priestoru s príslušenstvom - Klokočov č.s. 1083 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku    73,243 kb

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 14.08.2020 o 12.00 hod.

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom minimálna navrhovaná kúpna cena za nehnuteľnosť je 18 900 Eur.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark