Nástroje pre uľahčenie prístupu

Predpokladaná hodnota: 37418,71 € bez DPH
Lehota na predkladanie ponúk: do 20.4.2020 do 12:00

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbxjWUEY27n5XhYvxnaLvJs

pdf   Výzva na predloženie cenovej ponuky (5363) - Multifunkčné ihrisko v obci Klokočov   37,792 kb

Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky - Multifunkčné ihrisko v obci Klokočov vo formáte .zip    1200,388 kb

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark