Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

41,932 kb
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Názov zákazky: Vybavenie IKT učebne pre Základnú školu Klokočov - hardware a software

 

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:

https://www.tendernet.sk/zakazka?d73Nlv93Bw04K_R3tun18zM

Lehota na predkladanie ponúk: do 5.11.2019 do 12:00

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark