Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

41,952 kb
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Názov zákazky: Vybavenie IKT učebne pre Základnú školu Klokočov - nábytok

 

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:

https://www.tendernet.sk/zakazka?d73NlfSzhgPpF9O26C29fGw

Lehota na predkladanie ponúk: do 5.11.2019 do 12:00

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark