Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

982,771 kb  
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Dodávka drevnej štiepky
na základe potreby objednávateľa v r. 2019-2020
Predpokladaná cena bez DPH v EUR: 14.999,00 EUR  (17.998,80 s DPH)
Lehota na splnenie zákazky: 15.10.2019
Lehota a miesto na predkladanie ponúk do 27.09.2019 (do 15:30 hod)
Zverejnené dňa 18.09.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark