Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

1487,920 kb  
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (zákazka s nízkou hodnotou) -
Nákup a dodávka umývačky riadu s príslušenstvom pre Školskú jedáleň
pri ZŠ Klokočov, so zhotovením a montážou potrebných prípojok,
s celkovým sprevádzkovaním zariadenia a nutnými stavebnými prácami

pdf

121,004 kb
Nákres - Rozloženie v priestore Školskej jedálne
Predpokladaná cena bez DPH v EUR: 4.087,50 EUR
Lehota na splnenie zákazky: Presne určený termín = 15.-19.07.2019
Lehota a miesto na predkladanie ponúk do 28.05.2019 (do 15:30 hod)
Zverejnené dňa 20.05.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark