Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

982,771 kb  
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (zákazka s nízkou hodnotou)
- Garážové dvere - Hasičská zbrojnica Klokočov
Predpokladaná cena bez DPH v EUR: 4.000,00 EUR  (4.800,00 s DPH)
Lehota na splnenie zákazky: 17.06.2019
Lehota a miesto na predkladanie ponúk do 16.05.2019 (do 15:30 hod)
Zverejnené dňa 03.05.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark