Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

1063,568 kb 
Výzva na predloženie ponúk - Dodávka motorovej nafty na základe
potreby objednávateľa počas r.2019-2020 (zákazka s nízkou hodnotou)
Lehota na predkladanie ponúk - 31.1.2019
Zverejnené dňa 21.01.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark