Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

807,540 kb  
Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nizkou hodnotou) -
Oprava 4 balkónov - bytový dom 14 b.j. Hlavice v plnom znení

Lehota na predkladanie ponúk: do 03.08.2018 do 15:30 hod.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark