pdf

824,144 kb   
Výzva na prekladanie ponúk - Oprava miestnych komunikácií
v katastri obce Klokočov
Lehota na prekladanie ponúk: 31.07.2018 do 15:30 hod.