Nástroje pre uľahčenie prístupu

OZ v Klokočove na svojom zasadnutí dňa 6.3. 2009 v súlade s § 6 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 12 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave  niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami a § 6 ods. 2 ustanovuje

Sample Image Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov o Pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty obce Klokočov a pravidlá ich prenajímania
/ Pravidlá prenajímania nájomných bytov /
 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark